Xhami-Qelqi

Xhami Termopan dhe llojet e xhamave

AL-EUROPA bën edhe përpunimin e xhamit termopan me dy dhe tre xhama termoizolues, xhamat mundë të jenë të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme, xhami i përdorur është me trashësi 4mm, 6mm, 8mm, etj, për termopanin me dy xhama përdoret xhami 4mm dhe jep trashësinë e termopanit 24mm, ndërsa për termopanin me 3 xhama përdoret xhami 4mm dhe jep trashësinë e termopanit 44mm, të mbushur me Argon.

llojet e xhamave
  • Xham Normal
  • Xham Energjik Low-E ( rezistent ndaj temperaturave dhe rrezeve të diellit)
  • Xham Energjik 4 Stinor (SGG PLANITHERM 4S/EVOLUTION)
  • Ornamenti (Xhami dekorativ)
  • Xham i Rrjetëzuar
  • Xham me ngjyra ( Kaltërt, Kafët, Gjelbërt, Parsoll, Stopsoll, etj.)
  • Xham i Zalluar dhe
  • Xham i Laminuar ( rezistent ndaj thyerjeve)