Rolete

Përshkrimi i Roletave të modeleve të ndryshme plastike dhe nga alumini

AL-EUROPA ju ofron roleta moderne të llojeve të ndryshme nga plastika dhe alumini me ngjyra të ndryshme. Këto roleta mund të bëhen me porosi dhe me disa modele. Roletat mund të funksinojnë në disa mënyra si: me hapje të thjeshtë me litar-shirit, me hapje mekanike me shkop, me hapje elektrike me motor ( ndërprerës dhe telekomand) varësisht nga kërkesa e klientit. Ndërsa për dritaret që janë të montuara dhe që mundë të jenë edhe të drurit posedojmë roleta ku kutia vendoset në anën e jashtme të dritares dhe mund të jenë të llojeve të ndryshme. Më poshtë kemi paraqitur edhe disa fotografi referuese të roletave të cilat ju ofrojmë.

Ndërsa për dritaret që janë të montuara dhe që mundë të jenë edhe të drurit posedojmë roleta ku kutia vendoset në anën e jashtme të dritares dhe mund të jenë të llojeve të ndryshme. Më poshtë kemi paraqitur edhe disa fotografi referuese të roletave të cilat ju ofrojmë.