Xham Energjik Low-E

Rezistent ndaj temperaturave dhe rrezeve të diellit

Xhami Normal, të cilin ne përdorim është xham transparent ‘Float’ dhe Low-E, që do të thotë se është rezistent ndaj rrezeve të diellit dhe poashtu e mban nxehtësinë e brendshme gjatë dimrit.

Ky xham përmban një trashësi prej 4mm dhe hapësira në mes të xhamave, varësisht 2 apo 3 xhama, është e mbushur me gaz argon i cili është më izolues se ajri.