Dritare nga Alumini

AL-Europa prodhon dritare nga alumini duke përdorur korniza të stilit evropian të cilat janë në përputhje me të gjitha standardet relevante të Sërbisë dhe i përmbushin gjithashtu kërkesat e larta.

Dritaret prodhohen duke përdorur teknika inxhinierike dhe makineri të përsosura për prodhim. Kjo ua jep produkteve një kualitet të lartë dhe eliminon gabime të mundshme në dritare.