Xham Normal

Xhami Normal, të cilin ne përdorim është xham normal, që do të thotë se është rezistent ndaj rrezeve të diellit dhe poashtu e mban nxehtësinë e brendshme gjatë dimrit.

Ky xham përmban një trashësi prej 4mm dhe hapësira në mes të xhamave, varësisht 2 apo 3 xhama, është e mbushur me gaz argon i cili është më izolues se ajri.